Zintegrowane Programy Uczelni – termin naboru wniosków od 26.06 do 15.09. 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkursy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, projekt musi zawierać co najmniej 3 (a w przypadku konkursu dla największych uczelni nawet 4) z 6 działań, nazywanych modułami, do których zaliczono: programy kształcenia, podnoszenia kompetencji i stażowe, studia doktoranckie, działania z obszaru zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, a także służące wsparciu instytucji pomagających studentom wejść na rynek pracy.

Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca do 15 września 2017 r.