Młodzi naukowcy - Wydział Zarządzania

Informacje bieżące:

Młodzi naukowcy, którzy zamierzają prowadzić badania naukowe w 2017 roku proszeni są o składanie do Działu Nauki i Transferu Wiedzy wniosków o przyznanie grantu uczelnianego w terminie do dnia 26 maja br.

Konkurs skierowany jest do młodych pracowników nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia oraz do uczestników studiów doktoranckich.

Finansowaniem mogą być objęci pracownicy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w strukturze Wydziału Zarządzania oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Przyznane finansowanie może zostać wykorzystane na uczestnictwo w konferencjach naukowych, przeprowadzenie badań naukowych, publikację artykułów naukowych lub zakup książek.

Zasady:

Zasady podziału dotacji celowej i finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UEK.

Formularze:

Osoba koordynująca:

   Mgr Małgorzata Lubińska-Przybyło – starszy specjalista

   lubinskm@uek.krakow.pl

   12 293 5031