Młodzi Naukowcy - Wydział Finansów

Informacje bieżące:

Posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 12:00. Celem posiedzenia będzie odbiór badań zrealizowanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015, a także rozdział dotacji przyznanej decyzją nr 201480/E-312/M/2016 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów w roku 2016.

Zasady:

Zasady podziału dotacji celowej i finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Finansów UEK.

Formularze:

Osoba koordynująca:

   Mgr Anna Jędrychowska-Mączyńska – starszy specjalista

   jedrycha@uek.krakow.pl

   12 293 5891