Webinar „Znaki towarowe – użyteczne narzędzie w strategii przedsiębiorstwa” – Rzecznicy Talentów III – Zapraszamy do rejestracji

Webinar „Znaki towarowe – użyteczne narzędzie w strategii przedsiębiorstwa”
Czwartek, 23 Listopada 2017 r.

Plan wydarzenia:

16:00 – 17:00

  • Co to jest znak towarowy?
  • Jakie są rodzaje znaków towarowych?
  • Jakie funkcje pełni znak towarowy?
  • Co daje nam prawo wyłączne na znak towarowy?
  • Gdzie można chronić znaki towarowe?
  • Jak planować strategię przedsiębiorstwa z wykorzystaniem znaku towarowego?

17:00 – 17:30

  • Podsumowanie, czat
  • Test sprawdzający wiedzę (dla chętnych)
  • Ankieta