Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie laureatem nagrody Polskiej Agencji Przedsiębiorczości „Polska Nagroda Innowacyjności 2016”

Home / Aktualności / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie laureatem nagrody Polskiej Agencji Przedsiębiorczości „Polska Nagroda Innowacyjności 2016”

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 za projekty: „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich” oraz „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” oraz innowacyjne podejście do studenta na rynku pracy. Oba projekty realizowane były przez osoby będące obecnie pracownikami Działu Nauki i Transferu Wiedzy (Magdalena Niewczas-Dobrowolska, Beata Nowak, Beata Kołodziej-Szymańska). Projekty były realizowane w ramach Konsorcjów, w których Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie był Liderem.

Skład Konsorcjum „Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich”: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider), Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, Politechnika Wrocławska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, University of Bergen.

Skład Konsorcjum „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider), Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Szczeciński, University of Stavanger.

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem wizerunkowym prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

 

innowacyjnosc
certyfikat_