Uniwersytet Ekonomiczny – najlepszy partner Przedsiębiorcy, 19 października 2016 r. (godz. 9:00-11:00), Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Kraków; Budynek G, sala 13

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Uniwersytetu Ekonomicznego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji. Przedstawione zostaną źródła finansowania współpracy uczelni z biznesem w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uczestnicy spotkania (przedsiębiorcy, osoby planujące założenie własnej działalności, start-upy) uzyskają informacje nt. możliwości współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Poznają w jaki sposób Uczelnia wspiera przedsiębiorców rozwijających działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji.  Wskazane zostaną również fundusze europejskie dostępne w perspektywie finansowej 2014-2020, które pozwalają na finansowanie współpracy nauki i biznesu.

Prowadzący: dr Zofia Gródek-Szostak – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych w ramach Krajowej Sieci Innowacji (KSI) oraz usług doradczych ogólnych Krajowego Systemu Usług. Ekspert m.in.w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Autorka publikacji w zakresie finansowania inwestycji i badan naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Formularz rejestracyjny