„Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców”

Idea powstania publikacji

Idea stworzenia poradnika powstała w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, który przez kilka ostatnich lat odpowiadał za wdrożenie Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. W jego ramach dofinansowane zostały projekty, realizowane przez zespoły polskich i szwajcarskich naukowców. Dzięki temu powstało 31 projektów z obszarów: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie oraz środowisko.

Efekty wdrożenia tych 31 projektów to m.in. aż 10 patentów, prawie 150 publikacji o zasięgu międzynarodowym, ponad 170 seminariów, warsztatów oraz konferencji naukowych przybliżających efekty przeprowadzonych badań.

– Wraz z sukcesami badawczymi, pojawiła się potrzeba ich komunikowania środowisku przedsiębiorców, mediom i społeczeństwu. Wówczas, w naszym Instytucie pojawiła się idea, aby wspomóc naukowców również w tym działaniu – mówi dr Agnieszka Gryzik, zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. – Powstała więc publikacja „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców”, którą udostępniamy dzisiaj szerszej publiczności. Mamy nadzieję, że posłuży on wszystkim, którzy będą szukali w niej podpowiedzi jak skutecznie promować swoje osiągnięcia naukowe. Więcej informacji

Publikacja do pobrania