Studiujesz? Praktykuj! – termin naboru wniosków – 21 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych

Więcej informacji