Oferta współpracy dla biznesu

Newsletter

info8

Zachęcamy Państwa do zapisywania się do naszego Newslettera, dzięki czemu będą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o nowych konkursach i wydarzeniach związanych z transferem wiedzy oraz możliwościami współpracy: Uczelnia – Przedsiębiorca. Zapisz się do...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Aktualne nabory wniosków

info1

Aktualne nabory wniosków w programach NCBR

Inkubator Innowacyjności+

inkubator
Transfer wiedzy i współpraca z biznesem > Strefa przedsiębiorcy » Oferta współpracy dla biznesu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność Małopolski. Uczelnia pozyskuje środki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych związanych z:

 • transferem wiedzy,
 • podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • wpieraniem innowacyjnych pomysłów,
 • podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji pracowników,
 • wspieraniem powstawania nowych miejsc pracy,
 • rozwojem działalności gospodarczej w regionie,
 • współpracą w zakresie organizacji staży studenckich.

Dział Nauki i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje:

 • usługi w zakresie opracowywania ekspertyz oraz opinii o innowacyjności,
 • możliwości prowadzenia wspólnych projektów naukowych realizowanych w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo – przemysłowych,
 • udział w organizacji inicjatyw związanych z promowaniem innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości.

Oferta współpracy skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych:

 • przedsiębiorców działających na rynkach krajowych i zagranicznych
 • organizacji non-profit,
 • instytucji rządowych i samorządowych.