Krakowskie Konferencje Naukowe

Home / Aktualności / Krakowskie Konferencje Naukowe

Władze miasta Krakowa w porozumieniu z Polską Akademią Umiejętności zdecydowały przeznaczyć fundusz w wysokości 250 tys. zł na realizację programu Krakowskie Konferencje Naukowe w roku 2017. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zorganizowanie konferencji na terenie miasta Krakowa, trwającej minimum 2 dni. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w formie papierowej w terminie do dnia 25 stycznia br. w Dziale Nauki i Transferu Wiedzy, natomiast w formie elektronicznej należy przesłać na adres: kkn@pau.krakow.pl, po wcześniejszym zaakceptowaniu wersji papierowej przez Prorektora ds. Nauki. Wnioski dostępne są na stronie Działu Nauki i Transferu Wiedzy w zakładce: Programy Naukowe. Szczegółowe informację można również uzyskać na stronie internetowej Polskiej Akademii Umiejętności: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/krakowskie-konferencje-naukowe.