Konkurs Narodowego Centrum Nauki – CHIST-ERA

Opis konkursu: 

Badania naukowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Science and Technologies, ICST).

Konkurs obejmuje tematy:

  • Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS),
  • Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).

Czas realizacji projektu: 

24 lub 36 miesięcy

Budżet konkursu:

Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS) 3,725,000 €

Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU) 3,275,000€

Termin: 

17 stycznia 2017, godz. 17.00 czasu środokowoeuropejskiego

wniosek składany w systemie elektronicznym

Warunki uczestnictwa:

Projekt jest składany przez międzynarodowe konsorcja składające się z minimum 3 instytucji badawczych z następujących krajów:

Austria, Belgia (Walonia-Bruksela), Francja, Irlandia, Łotwa, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja.

Kryteria wyboru: 

Wnioski są oceniane łącznie na podstawie kryteriów: ważności badań, doskonałości naukowej, wdrożenia i oddziaływania

Link do programu:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-28-nowy-konkurs-chist-era

Osoba koordynująca:

   Dr inż. Magdalena Niewczas-Dobrowolska

   niewczam@uek.krakow.pl

   12 293 52 33