Innowacyjne przedsiębiorstwo: szanse i wyzwania, 19 października 2016 r. (godz. 11.30-13.00), Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Kraków, Budynek G, sala 13

Nauka >

Warsztaty będą dotyczyć promowania aktywności i kreatywności, które mają swoje źródło w indywidualnych zdolnościach i talencie każdego człowieka i przyczyniają się do tworzenia innowacji i miejsc pracy poprzez odpowiednie wykorzystanie własności intelektualnej.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia innowacyjnej działalności, jak również przygotowanie ich do aktywnej współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami w zakresie  tworzenia i wdrażania nowych produktów.

Prowadzący: dr Maria Urbaniec – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalista z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Certified Project Manager IPMA®.

Formularz rejestracyjny