Inkubator Innowacyjności+. Zapytanie ofertowe.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Audyt potencjału naukowego pod kątem zastosowań w praktyce: 
  • Wskazanie 10 zespołów badawczych chętnych do współpracy z biznesem
  • Rekomendacje w zakresie oferty badawczej dla biznesu
  • Rekomendacje co do liczby Brokerów powołanych spośród pracowników naukowych wraz ze wskazaniem rekomendowanych osób
  • Rekomendacje co do warunków i zasadności utworzenia spółki celowej wraz z opracowaniem modelu funkcjonowania spółki
 1. Audyt wewnętrznych aktów prawnych i procedur związanych z transferem wiedzy
  • Rekomendacje w zakresie ewentualnego dostosowania wewnętrznych procedur
  • Rekomendacje co do wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie własności intelektualnej
  • Rekomendacje co do regulaminu funkcjonowania CTT
  • Opracowanie mechanizmów zarządzania portfelem prac naukowo-badawczych oraz wyników prac naukowo-badawczych

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 marca 2017 r. do godz. 12

Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe

stopka