Informacje bieżące

Dokumenty wymagane przy oddawaniu prac badawczych 2016

Raport z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego  – elektroniczną wersję raportu proszę przesyłać na poniższe adresy e-mail:

Publikacje stanowiące podstawę rozliczenia tematu badawczego, zgodnie z §5 Regulaminu

Synaba

 

Dotacja na badania statutowe 2017

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2017