Informacje dla osób realizujących projekty badawcze

Nauka >

Aktualności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko doktorant – stypendysta w grancie NCN OPUS 9 pt.: „Behawioralne i mikrostrukturalne uwarunkowania rynków finansowych i inwestycji alternatywnych”

 

Raportowanie projektów

 

Zmiany w projektach

Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku.

W warunkach realizacji projektów/staży/stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie:

  • zgody kierownika jednostki,
  • zgody Narodowego Centrum Nauki,
  • aneksu do umowy,
  • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN.

Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany.

Na stronie NCN dostępny jest formularz, dzięki któremu po wyborze rodzaju konkursu oraz rodzaju wprowadzanej zmiany można uzyskać szczegółowe informacje nt. trybu zmiany oraz ewentualne wzory dokumentów.

 

Formularze