GOSPOSTRATEG – nowy program strategiczny NCBR – unikalny program wsparcia badań społeczno-gospodarczych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG to nowy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych NCBR. Jest adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Zakres tematyczny GOSPOSTRATEGA uwzględnia wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i obejmuje:
 pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu
  1. pułapkę braku równowagi
  2. pułapkę demograficzną
  3. pułapkę słabości instytucji.
O dofinansowanie w wysokości nawet 30 mln zł będą mogły się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej 2 jednostek naukowych i 1 instytucji zdolnej do wdrożenia wyników projektu. Zgłaszane projekty będą mogły uwzględniać fazę badawczą (A) i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce (B) lub tylko tę drugą. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna to 30 mln zł. Dofinansowanie fazy badawczej w przypadku jednostki naukowej może wynieść nawet 100% wartości projektu.
Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 12 września 2017 r.
Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR