Wpisy z kategorii: Transfer

Formularze

Formularze

Wzór zamówienia na wykonanie ekspertyzy Wzór zamówienia na opracowanie opinii o innowacyjności Wzór umowy na opracowanie opinii o innowacyjności UEK-Przedsiębiorstwo Wzór umowy na wykonanie ekspertyzy UEK – Przedsiębiorstwo Umowa o dzieło z prawami autorskimi...

Kontakt

Kontakt

mgr Monika Hamerska – starszy specjalista 12 293 5908 hamerskm@uek.krakow.pl mgr Małgorzata Smaga-Szczepańczyk – specjalista 12 293 5909 malgorzata.smaga-szczepanczyk@uek.krakow.pl mgr Beata Nowak – specjalista 12 293 7576 beata.nowak@uek.krakow.pl Formularz kontaktowy