Wpisy z kategorii: Transfer wiedzy i współpraca z biznesem

Alfa SCHOOL – rejestracja na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji badań naukowych

Alfa SCHOOL – rejestracja na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji badań naukowych

Uczestnicy kwietniowego szkolenia alfa SCHOOL poznają m.in. zagadnienia związane z dyfuzją innowacji, sposoby budowania modelu biznesowego dla swojego projektu naukowego, otrzymają informacje nt. jakie modele współpracy z inwestorem są możliwe, przedyskutują wątpliwości dotyczące praw majątkowych oraz dowiedzą...

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin konkursu od 31.03.2016 do 15.04.2016

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin konkursu od 31.03.2016 do 15.04.2016

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: 1)    Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 2)    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 3)    Inwestowanie w edukację, umiejętności...