Wpisy z kategorii: Ogłoszenia konkursowe

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL – POIR 3.3.3

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL – POIR 3.3.3

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na...

Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki – Aktywność międzynarodowa małopolskich MÅšP – termin konkursu od 30.03.2016 do 31.01.2017

Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki – Aktywność międzynarodowa małopolskich MÅšP – termin konkursu od 30.03.2016 do 31.01.2017

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskie gospodarki / 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP, RPO Małopolskiego Oferta współpracy w zakresie umiędzynarodowienia małopolskich MSP W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli...

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin konkursu od 31.03.2016 do 15.04.2016

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin konkursu od 31.03.2016 do 15.04.2016

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: 1)    Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 2)    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 3)    Inwestowanie w edukację, umiejętności...