Wpisy z kategorii: Aktualności

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin konkursu od 31.03.2016 do 15.04.2016

POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój – termin konkursu od 31.03.2016 do 15.04.2016

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów: 1)    Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 2)    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 3)    Inwestowanie w edukację, umiejętności...