Wpisy z kategorii: Aktualności

Erasmus+, Sojusze na rzecz wiedzy

Opis konkursu: Sojusze na rzecz wiedzy są transnarodowymi, ustrukturyzowanymi i ukierunkowanymi na rezultaty projektami realizowanymi w szczególności między instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem. Sojusze na rzecz wiedzy są otwarte na każdą dyscyplinę, sektor i...

Konkurs Narodowego Centrum Nauki – CHIST-ERA

Opis konkursu:  Badania naukowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Science and Technologies, ICST). Konkurs obejmuje tematy: Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS), Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU)....

Wyniki konkursów OPUS 11, SONATA 11 i PRELUDIUM 11

Dział Nauki i Transferu Wiedzy informuje, że 14 listopada b.r. Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe w ramach konkursów OPUS 11, SONATA 11 oraz PRELUDIUM 11. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się dwa, które realizowane będą...

Uniwersytet Ekonomiczny – najlepszy partner Przedsiębiorcy, 19 października 2016 r. (godz. 9:00-11:00), Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Kraków; Budynek G, sala 13

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Uniwersytetu Ekonomicznego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji. Przedstawione zostaną źródła finansowania współpracy uczelni z biznesem w perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy spotkania (przedsiębiorcy, osoby planujące założenie własnej...

Innowacyjne przedsiębiorstwo: szanse i wyzwania, 19 października 2016 r. (godz. 11.30-13.00), Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Kraków, Budynek G, sala 13

Warsztaty będą dotyczyć promowania aktywności i kreatywności, które mają swoje źródło w indywidualnych zdolnościach i talencie każdego człowieka i przyczyniają się do tworzenia innowacji i miejsc pracy poprzez odpowiednie wykorzystanie własności intelektualnej. Celem warsztatów...