Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Termin: 18.09.2017 do 18.12.2017

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Więcej informacji