„Autostrada innowacji – od start-upu do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa”, Małopolski Festiwal Innowacji – Kampus UEK – 16 maja 2017 r.

Nauka >

Zapraszamy Państwa w dniu 16 maja 2017 r.  w godz. od 9.00 – 14.30 na spotkanie w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji: „Autostrada innowacji – od start-upu do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa”

Miejsce spotkania: Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Pawilon G, Sala G13

Formularz rejestracji na wszystkie bloki tematyczne

Wydarzenie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne:

Pomyśl o własnym biznesie!  – godz. 9.00 – 10.30

Formularz rejestracyjny

Przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz  poruszone zostaną zagadnienia dotyczące budowy modelu biznesowego własnej działalności gospodarczej.

Zostań innowatorem!  – godz. 10.45 – 12.15

Formularz rejestracyjny

Część poświęcona innowacjom i ich roli w działalności gospodarczej. Podczas spotkania o charakterze warsztatowym uczestnicy poznają narzędzia wspierające ocenę potencjału innowacyjnego firmy.

Promuj się na rynkach zagranicznych – Warsztaty na temat umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw – godz. 12.30 – 14.30

Formularz rejestracyjny

Warsztaty prowadzone dla przedsiębiorców na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych. Wskazane zostaną źródła finansowania działalności eksportowej.