Nagrody Rektora

Liczba punktów za osiągnięcia naukowe w 2016 r., proponowana przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych (po posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.)

Publikacje zostały przekazane do Biblioteki Głównej UEK celem wprowadzenie ich do bazy „Dorobek”. Odbiór prac możliwy będzie we wrześniu w Oddziale Informacji Naukowej (Budynek Biblioteki, III piętro, pok. 310).

 

Akty prawne obowiązujące od grudnia 2013 roku:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr R-0201-49/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku:

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr R-0201-49/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku:

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora za zespołowe osiągnięcia naukowe