Urlopy naukowe

Urlop doktorski

Podstawa prawna:

Najważniejsze informacje:

  • Czas trwania urlopu doktorskiego wynosi maksymalnie 3 miesiące,
  • Komplet dokumentów należy złożyć u kierownika właściwego dziekanatu.

Wykaz dokumentów o przyznanie urlopu doktorskiego:

  • Podanie do Prorektora ds. Nauki,
  • Opinia promotora,
  • Opinia kierownika katedry,
  • Wykaz publikacji,
  • Zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego.

 

Płatny urlop dla celów naukowych

Podstawa prawna:

Obowiązujące dokumenty: