Informacje bieżące:

Informujemy, że w 2018 roku konkurs na badania naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zostanie ogłoszony przez Dziekana po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa (marzec/kwiecień). Prosimy o śledzenie strony internetowej Działu Nauki.
 

Zasady:

 

Formularze:

 

Osoba koordynująca:

Mgr Małgorzata Lubińska-Przybyło – starszy specjalista

12 293 5031 lubinskm@uek.krakow.pl