Młodzi naukowcy - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Informacje bieżące:

Informujemy, że umowy o dofinansowanie badań naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zostały podpisane przez osoby reprezentujące Uczelnię. Zapraszamy osoby, które realizować będą badania naukowe w 2017 r. do Działu Nauki i Transferu Wiedzy w celu podpisania umowy (Budynek Główny, pok. 114, godz. 7:00-15:00).

Zasady:

Zasady podziału dotacji celowej i finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.

Formularze:

Osoba koordynująca:

Mgr Tomasz Rupacz – specjalista

rupaczt@uek.krakow.pl

12 293 54 74