Informacje dla osób realizujących tematy badawcze

Formularze i Procedury

Realizacja umów między UEK a osobami fizycznymi

INSTRUKCJA – wypełniania i obiegu dokumentów: umowa o dzieło i umowa zlecenie

Wypłaty za prace techniczne

Wypłaty za recenzje

Wnioski

 

Informacje do wniosku o finansowanie działalności statutowej do MNiSW

  1. Oświadczenie dotyczące zgody na zaliczenie do liczby N
  2. Zestawienie zbiorcze

Komunikat nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki

 

Procedury