Regulamin

Regulamin

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-11/2016 z dnia 9 marca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Rektora nr R-0201-2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału dotacji podmiotowej oraz realizacji tematów badawczych finansowanych ze środków przyznanych wydziałom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego (działalność statutowa).

Załącznik 1 Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego
Załącznik 2 Oświadczenie dotyczące zgody na zaliczenie do liczby N
Załącznik 3 Zasady i algorytm podziału dotacji Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Załącznik 4 Zasady i algorytm podziału dotacji Wydział Finansów i Prawa
Załącznik 5 Zasady i algorytm podziału dotacji Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Załącznik 6 Zasady i algorytm podziału dotacji Wydział Zarządzania
Załącznik 7 Raport z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego