Dokumenty wymagane przy oddawaniu prac badawczych 2017

Elektroniczną wersję raportu proszę przesyłać na poniższe adresy e-mail:

Publikacje stanowiące podstawę rozliczenia tematu badawczego, zgodnie z §5 Regulaminu

W przypadku braku możliwości wysłania automatycznego SYNABY proszę zapisać plik z rozszerzeniem .saj i przesłać na adres  synaba@opi.org.pl.

Dotacja na badania statutowe 2018