Informacje bieżące

Dokumenty wymagane przy oddawaniu prac badawczych 2017

Raport z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego – elektroniczną wersję raportu proszę przesyłać na poniższe adresy e-mail:

Publikacje stanowiące podstawę rozliczenia tematu badawczego, zgodnie z §5 Regulaminu

Synaba (w przypadku braku możliwości wysłania automatycznego SYNABY proszę zapisać plik z rozszerzeniem .saj i przesłać na adres synaba@opi.org.pl)

 

Dotacja na badania statutowe 2018

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2018