Projekty zakończone

Transfer wiedzy i współpraca z biznesem > Strefa projektów » Projekty zakończone

Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich. Edukacja dla rozwoju badań i innowacji.

grantsGłównym celem projektu był rozwój zdolności edukacyjnych i organizacyjnych uczelni wyższych na potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez rozwój oferty edukacyjnej w zakresie:

  • stworzenie programu studiów związanych z zarządzaniem projektami innowacyjnymi i transferem wiedzy,
  • rozwój zdolności organizacyjnych do prowadzenia innowacyjnej specjalności dzięki szkoleniom pracowników,
  • poprawa współpracy edukacyjnej i badawczej z Uczelnią norweską poprzez opracowanie wspólnej strategii rozwoju,
  • organizację warsztatów i wizyt studyjnych;

Broker Innowacji

brokerProjekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Krakowskim Parkiem Technologicznym, którego celem było stworzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy nauką i biznesem, tzw. modelu brokera innowacji.

 

Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań
zarzadzanie

Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki . W ramach projektu  przeprowadzono 17 edycji studiów pilotażowych z zakresu zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań.

 

 

 

 

Kreator Innowacyjności – wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorcami

mnisw1Tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych, działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości.

 

 

The Silver Academy Network

silverCelem projektu było wsparcie rozwoju lokalnego sektora MÅšP przez zapewnienie alternatywnych modeli przedsiębiorczości dla osób powyżej 50 roku życia.

 

 

 

Innovation Training it Central Europe – Innotrain it

innovationOgólnym celem projektu było ułatwianie wprowadzania innowacji w regionie oraz usuwanie barier w ich rozpowszechnianiu w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności usług IT.

 

 

Małopolski Transfer Technologii Informatycznych

mttiModelowy program wymiany kompetencji w zakresie zarządzania firmą oraz wspierających ją systemów informatycznych  realizowany przez firmę Comarch we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.