Doświadczenie UEK

Transfer wiedzy i współpraca z biznesem > Strefa przedsiębiorcy » Doświadczenie UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi intensywną współpracę z podmiotami zewnętrznymi, której efektem było prowadzenie ekspertyz m.in. w zakresie:

 • Oceny stanu skażenia mikrobiologicznego ścian magazynu tkanin Zamku Królewskiego
  na Wawelu. Sprawdzenie skuteczności działania środka grzybobójczego. Ocena stanu czystości mikrobiologicznej po przeprowadzonej dezynfekcji;
 • Wdrażania dobrych praktyk w zakresie zarządzania, zasobów ludzkich, technologii informatycznych oraz finansów;
 • Możliwości dywersyfikacji polskiego eksportu w świetle umów o wolnym handlu UE
  z krajami azjatyckimi (podpisanymi i negocjowanymi)
 • Oceny zasadności przeprowadzenia procesów restrukturyzacji zadłużenia MPWiK Sp.
  z o.o. w Mysłowicach w latach 2011-14;
 • Analizy stężenia wodorowęglanu magnezu w płynie odkwaszającym GSK;
 • Określenia trwałości dwóch wyrobów ciastkarskich o roboczej nazwie „Paluszki nadziewane orzech” i „Paluszki nadziewane karmel” zapakowane w wielowarstwową folię polipropylenową metalizowaną.

Zaangażowanie uczelni w działalność naukową i wspieranie gospodarki potwierdza współpraca z licznymi ośrodkami zagranicznymi oraz kooperacja z firmami Uczelnia w ramach przeprowadzonych ekspertyz współpracowała z takimi pomiotami jak:

 • Zamek Królewski na Wawelu;
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury;
 • Ministerstwo Gospodarki;
 • MPWiK w Mysłowicach;
 • Firma Aksam Sp. z o.o., Sp. k;
 • Archiwum Główne Akt Dawnych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczestniczył również w licznych projektach związanych ze wzmocnieniem współpracy Uczelni z biznesem, rozwoju regionu małopolskiego, działalności edukacyjnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

 1. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski;
 2. The Silver Academy Network;
 3. Innovation Training IT Central Europe – Innotrain IT;
 4. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań;
 5. Kreator innowacyjności – wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorstwami.

Dział Nauk i Transferu Wiedzy czuwa nad całokształtem zadań związanych z:

 • działalnością naukowo – badawczą;
 • transferem wiedzy;
 • współpracą z otoczeniem gospodarczym.