Ekspertyzy i opinie

Transfer wiedzy i współpraca z biznesem > Strefa przedsiębiorcy » Ekspertyzy i opinie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje usługi w zakresie opracowywania ekspertyz oraz opinii o innowacyjności.

Potencjał naukowy Uczelni stanowi 721 pracowników naukowo-dydaktycznych , którzy specjalizują się w następujących dziedzinach: nauk ekonomicznych, matematycznych, technicznych, prawnych, społecznych, humanistycznych jak również w dyscyplinach takich jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu. finanse, towaroznawstwo.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem ekspertyzy lub opinii o innowacyjności prosimy o kontakt poprzez:

  • wypełnienie formularza kontaktowego lub
  • wypełnienie formularza – zamówienia (ekspertyza, opinia) lub
  • kontakt telefoniczny.

Osobą koordynującą działania związane z administracyjną obsługą przygotowania ekspertyz oraz opinii o innowacyjności z ramienia Działu Nauki i Transferu Wiedzy jest:

   mgr Małgorzata Smaga-Szczepańczyk – Specjalista
malgorzata.smaga-szczepanczyk@uek.krakow.pl

transferwiedzy@uek.krakow.pl

   12 293 59 09

Formularze:

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości