Wpisy z kategorii: Informacja

9 grudnia 2017, Debata I - Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych

Laboratorium Dialogu

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy dialogu nauki z otoczeniem gospodarczym, mającej na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie nowych idei i rekomendacji. Polegać to będzie na wzmocnieniu kontaktów, wymianie pomysłów i poglądów, w sposób umożliwiający pracownikom Uczelni rozwój naukowo-badawczy, a przedsiębiorstwom podniesienie potencjału zasobów ludzkich.