• 9 grudnia 2017, Debata I - Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych

Aktualności

Współpraca z biznesem

Nauka

Zapisz się do naszego newslettera

newsletter

Wybierz rodzaj wpisów:


Laboratorium Dialogu

9 grudnia 2017, Debata I - Potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i kompetencji absolwentów szkół wyższych

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy dialogu nauki z otoczeniem gospodarczym, mającej na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie nowych idei i rekomendacji. Polegać to będzie na wzmocnieniu kontaktów, wymianie pomysłów i poglądów, w sposób umożliwiający pracownikom Uczelni rozwój naukowo-badawczy, a przedsiębiorstwom podniesienie potencjału zasobów ludzkich.

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki

info10

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Zapisz się do naszego newslettera:

Wybierz rodzaj wpisów: